Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Kokiska s.r.o., článok 7, ktoré sú zverejnené na https://www.kokiskashop.sk/obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.