1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho Kokiska s.r.o., článok 8, ktoré sú zverejnené na https://www.kokiskashop.sk/obchodne-podmienky/
  1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (Kokiska s.r.o., Stará Kysibelská 695/73b, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese reklamacia@kokiskashop.sk.